Het belang van OMEGA

Belang van omega is immens voor lichaam en GEEST.

Van Freud tot omega-3, een revolutionaire aanpak van depressie, ADHD, chronische vermoeidheid en chronische pijnen, Standaard, 2007, 233pp.

Auteur: prof. dr. Michael Maes

Theoretische achtergrond
Inleiding: evolutie van de psychiatrie
De ontdekking van serotonine en het stresshormoon cortisol Verstoring van het immuunsysteem
De effecten van stress en oxidatieve stress op het immuunsysteem Het verband tussen visolie en depressie

Beschrijving, maatschappelijke relevantie, symptomen, diagnose, vermeende oorzaken, klassieke behandeling

Inleiding
1. Vermoeidheid als kernsymptoom van verschillende aandoeningen

CVS, het chronisch vermoeidheidssyndroom fibromyalgie
vitale uitputting
burnout

2. Depressie 3. ADHD

Deel 3: De moleculaire aanpak en casussen Inleiding
1. Vermoeidheid
2. Depressie

3. ADHD Epiloog

Korte samenvatting

Op basis van eigen en ander wetenschappelijk onderzoek, komt Maes tot de vaststelling dat depressie een immunologische aandoening is van lichaam en hersenen t.g.v. een verhoogde productie van cytokines, en andere factoren zoals oxidatieve stress, tekort aan omega-3 vetzuren, enz. leidend tot ontsteking. Depressie is in de eerste plaats een puur lichamelijk probleem, zich uitend in sickness behaviour; de psychische symptomen treden secundair op. Er is tegelijk een verzwakking van het immuunsysteem en een toename van de immuunactiviteit, verklaard door het feit dat er ook sprake is van een auto-immuunreactie, met stijging van het aantal T-cellen en cytokines, wat wijst op een ontsteking en door teveel oxidatieve stress.

Maes kon ook aantonen dat externe stress de cytokines doet stijgen, alstevens de monocyten, neutrofielen, ontstekingseiwitten en gamma-globulinen, en ook in het bijzonder de cytokines IL-1 en IL-6, die een depressie op gang brengen. Maes stelt dat de klassieke psychologische stressoren zoals tegenslag, echtscheiding, overlijden partner niet de oorzaak van depressie zijn maar wel een triggerfactor of aanleiding. De activering van het immuunsysteem is de echte

oorzaak, met stijging van de IL-1, IL-6 en INF-γ, daling van de serotonine, stijging van het cortisol, leidend tot sickness behaviour, voorafgaand aan de psychische symptomen van een depressie. Men schat dat ongeveer 2 op 3 depressieve patiënten verkeerd worden behandeld. Waar men vroeger dacht (sommigen nog steeds) dat alleen psychologische stress kan leiden tot depressie en chronische vermoeidheid, weet men nu dat er externe stressoren zijn zoals lawaai, werkdruk, enz. maar ook interne stressoren zoals bacteriën, virussen, allergieën, hormonale stoornissen, tekort aan antioxidanten, enz.

Maes wijst op het belang van het bestaan van sluimerende infecties, waarbij de vijandige indringers schijnbaar overwonnen zijn maar het immuunsysteem continu licht wordt geactiveerd en op lange termijn uitgeput.
Hij heeft ook de verdienste het verband te zoeken tussen verschillende aandoeningen. Zo ziet hij dat vermoeidheid het hoofdsymptoom is van talrijke aandoeningen, zoals depressie, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, burn-out, vitale uitputting, ADHD, schizofrenie en kanker. Maes beschrijft ook andere gemeenschappelijke kenmerken van deze aandoeningen zoals tekort aan omega-3 vetzuren, autoimmuunrespons, oxidatieve stress, infecties, enz.

Hij legt ook het verband tussen de wanverhouding in het Westers voedingspatroon tussen omega-3 en omega-6 vetzuren en de serotoninestofwisseling, de pro-inflammatoire invloed, de werking van de hersenen.

Maes houd een pleidooi voor een evidence based moleculaire psychiatrie, waarbij de diagnose gebaseerd wordt op uitvoerig onderzoek van de pathofysiologie via bvb. gespecialiseerd bloedonderzoek, urine, stoelgang,… en vaststelling van de triggerfactoren en vicieuze cirkels. De moleculaire behandeling bestaat uit de normalisering van de pathofysiologie en elemineren van de triggerfactoren.

Zo komt men tot gepersonaliseerd therapieplan, waarbij het immuunsysteem wordt versterkt en ontlast, de energieproductie verbeterd, en het hormonaal en zenuwstelsel genormaliseerd.

Omdat we niet voldoende omega eten is het raadzaam hiervoor en supplement te gebruiken.
Vraag mij voor advies.
drs. Mireille Adriaansens Lid van :
- Voedingsgeneeskunde
- Arts en Voeding
image1