Aderverkalking

Logo Centrum voor Preventieve Geneeskunde staand

Aderverkalking oftewel arteriële stijfheid kan nu binnen 2 minuten gemeten worden.

Verstijving van de bloedvaten is weliswaar een natuurlijk proces bij het ouder worden, maar er zijn vele factoren die resulteren in versnelde verstijving c.q. verkalking. Sommige daarvan zijn niet te verhelpen, zoals ouder worden. Andere factoren kunnen we door leefwijze en voeding beïnvloeden. Dank zij nieuwe technologie en toegepast wetenschappelijk onderzoek kunnen veel patiënten na bijvoorbeeld geconstateerd hart/vaatlijden gemonitord en behandeld worden.

Tot op heden kon de elasticiteit/verkalking van bloedvaten alleen worden gemeten met grote dure apparatuur in ziekenhuizen. Om de meting dichter bij de patiënt te brengen heeft Vita-K, een spin-off van de Universiteit Maastricht, onder leiding van associate professor Dr. Cees Vermeer de ‘StiffnoGraph’ ontwikkeld, een nieuw draagbaar medisch apparaat.

Middels het StiffnoGraph/Vita-K Bloedvatenonderzoek kan CPG binnen 2 minuten, op niet invasieve wijze, de kwaliteit van de grote bloedvaten (o.a. de aorta) meten en de verstijving/verkalking/mogelijke dichtslibbing factor van de slagaderen in kaart brengen.

Wilt u meer informatie over Aderverkalking, wat de Wetenschap zegt over Vitamine K2 of over het Vita-K bloedvatenonderzoek, kunt u hieronder een keuze maken.

Klik hier voor meer info.

De kosten van een meting:

De kosten van een vitaK meting bedragen € 20,00 inclusief intake, meting en uitleg. Indien nodig krijgt u ook een voorschrift/advies om vitamine K2 (Menaquinon 7) te gaan gebruiken. De standaard dosering is altijd 360 microgram per dag gedurende het aantal maanden. In het Centrum voor Preventieve Geneeskunde is altijd voldoende vitamine K2 op voorraad zodat u uw supplement direct mee kunt nemen. De kosten hiervan zijn € 34,95 voor 60 capsules, voldoende voor 1 maand. De capsules altijd met wat ‘vet’ innemen, bijvoorbeeld bij de maaltijd. Dit omdat vitamine K een in vet oplosbaar vitamine is.

Vervolgmetingen vinden om de 1 of 2 maanden plaats. Deze zijn gratis.

Uw afspraak:

Dat kan via: 06-53 56 17 71 (Huub Janssen).